Skip to content

Hvorfor er vi best på pris?

  • Salg direkte til klubber fra produsent
  • Lave markedsføringskostnader – alle markedsføringsutgifter blir kanalisert til klubbene.
  • Lave administrasjonskostnader og lave marginer

Hva vi vil tilby:

  • Skreddersydde dugnadspakker med markedets beste inntjening for klubber.
  • Fleksible betalingsløsninger tilpasset klubbenes behov.
  • Sponsormidler til klubber basert på omsetning.

Hvor mye tjener din klubb på våre dugnader?
1 standard dugnad for klubb med 750 medlemmer:
Pris til klubb = kr 1000,-
Pris videresalg = kr 2200,-
Inntekt klubb = kr 1200,- per medlem.
750 medlemmer * kr 1200,- = kr 900 000,- til klubb
*Ved 2 dugnader pr år kan klubben tjene kr 1 800 000 pluss sponsormidler.